ITSEPÄISESTI ITSENÄINEN Onneksi olkoon Suomi, päiväsi taas koittaa. Kovan poliittisen kohun keskellä, jälleen kerran. Mitä itsenäisyys oikeastaan on tänä päivänä? Monelle meistä se on itsestäänselvyys; olemme unohtaneet, että näin ei tosiaankaan ole. Suomi on monella tapaa erikoinen tapaus; pieni sitkeä kansa, joka on lännen ja idän välissä, oma kieli ja tasa-arvoinen katsomuksemme on tunnettu maailmalla. Mutta kuinka itsenäisiä olemme todellisuudessa?

Itsenäisyydellä kuvataan tilaa, jolloin ei ole toisen hallinnan alaisuudessa. Yksilön kohdalla itsemääräämisoikeus kuvastaa ehkä itsenäisyyttä. Sen mittarein pidetään erilaisia kriteereitä esim. onko lapsityövoima sallittu, kontrolloiko valtio yksilön liikkumis- tai sananvapautta, sorretaanko naisia laissa tai oikeudessa, onko aviopuolison valinta vapaata tai onko lapsiavioliitot sallittuja puhumattakaan siitä mikä parisuhteessa on sallittua. Voiko ihminen itse vaikuttaa vapauteensa ja oikeuksiinsa?


Nämä asiat tietenkin toteutuvat ihanassa Suomessamme hyvinkin, ainakin paperin tasolla. Mutta kun mietin normaalia arkea, monesti huomaan erilaisten lainsäädäntöjen asettavan rajoja, välillä aivan käsittämättömiäkin, joiden mukaan täytyy toimia. Äkkiä tulee huomaamaan, että jos ei kuulukaan valtavirtaan, vaan vähemmistöön, omia arvoja vastaavat valinnat voivat olla haastavia tai jopa mahdottomia. Missä silloin on itsenäisyys?

Tämän päivän turbulenssi maamme politiikassa kuvastaa hyvin tätä näennäisen vapauden oikeutta. Nykyään kaiken toiminnan tulisi olla läpinäkyvää ja oikeudenmukaista. Kansan tulisi voida vaikuttaa maan tapaan toimia demokratiassa. Ja niin teemmekin äänestäessämme, mutta kuinka oikeasti voimme vaikuttaa?


Koska koko kansan oikeutta ajavat ja valvovat ovat hekin vain yksilöitä, ihmisiä, meidän inhimillisten rajoitusten puitteissa. Vaikka lainsäädännön tulisi turvata itsenäisyys ja oikeudellisuus, usein on tilanteita kuin näin ei käykään. Mielestäni valtaan liittyy aina iso vastuu, mitä suurempi valta sitä suurempi vastuu tekojensa seuraamuksista. Valitettavasti suurin osa ihmisistä eivät osaa tai halua ajatella tekojensa seuraamuksia muille tai jopa itselleen.

Äkkiä oikeasta tuleekin väärä ja enemmistö päättää kuinka toimitaan ja monesti pieni ihminen jää jalkoihin tai valtakoneiston rattaisiin. Ja saako se, jota asia koskee, ääntään kuuluviin? Usein ei, valitettavasti.

Missä sitten voin kokea itsenäisyyttä? Omissa arkisissa valinnoissani, aina silloin kun se on mahdollista. Se millaisia päätöksiä teen vaikuttaa suoraan omaan hyvinvointiini; mitä syön, miten kulutan tai olen kuluttamatta, millaiset ovat arvoni ja toimintani, muovaavat valintojani ja tekevät elämästäni sellaisen kuin se on.

Pysähdy hetkeksi ja mieti ovatko valintani ja toimintani omien arvojeni mukaisia?

Ole siis rehellinen itsellesi ja mieti mikä on sinulle aidosti itsenäistä ja oikeanlaista elämää. Jos elät tilanteessa jossa et koe olevasti aidosti itsenäinen, voivasi vaikuttaa omiin valintoihisi, pohdi kuinka voisit muuttaa suuntaa kohti itsesi näköistä elämää. Vaatii rohkeutta tehdä päätös olla itsenäinen. Ottaa vastuu omasta elämästä ja hyvinvoinnista, sekä ottaa muut huomioon omissa valinnoissaan niin, että niistä ei koidu vahinkoa muille. Pyri olemaan itsepäisesti itsenäinen, niin Suomikin teki aikoinaan. Se kannattaa!Kommentit

Suositut tekstit